Fejø Mølle, nu en turistattraktion

Fejø Mølle eller rettere Østerby Mølle, som den oprindeligt hed, har en mangeårig historie. Østerby Mølle var oprindelig en stubmølle. En stubmølle er en vindmølle af træ, der står på en fod, så hele møllen kan drejes efter vindretningen. Fejø Mølle / Østerby Mølle lå oprindeligt på Brietvej (den nuværende Brigetvej) bag den gamle skole, […]

Arkiv billeder fra Fejø

Arkiv billeder fra Fejø, Rudolf Petersen, slagter Rudolf

Arkiv billeder fra Fejø I samarbejde med Fejø Lokalhistoriske arkiv registrerer jeg arkivets billedmateriale i arkiv.dk. Det er disse billeder, jeg også vil vise her på bloggen – de bliver registreret i den rækkefølge, jeg registrerer dem i arkiv.dk – med de nyeste forrest. I arkiv.dk kan du læse en masse om det enkelte billede, […]