Fejø Mølle, nu en turistattraktion

Fejø Mølle eller rettere Østerby Mølle, som den oprindeligt hed, har en mangeårig historie. Østerby Mølle var oprindelig en stubmølle. En stubmølle er en vindmølle af træ, der står på en fod, så hele møllen kan drejes efter vindretningen. Fejø Mølle / Østerby Mølle lå oprindeligt på Brietvej (den nuværende Brigetvej) bag den gamle skole, […]