Fejø Mølle, nu en turistattraktion

Østerby Mølle forfalder Overskrifterne henviser til billederne, selve historien fortælles bare fortløbende Fejø Mølle eller rettere Østerby Mølle, som den oprindeligt hed, har en mangeårig historie. Østerby Mølle var oprindelig en stubmølle. En stubmølle er en vindmølle af træ, der står på en fod, så hele møllen kan drejes efter vindretningen. Østerby Mølle lå oprindeligt […]

Fejø, arkivbilleder af øboerne og meget andet

UNDER UDARBEJDELSE Fejø, billeder fra gammeltid I samarbejde med Fejø Lokalhistoriske arkiv registrerer jeg arkivets billedmateriale i arkiv.dk. Det er disse billeder, jeg også vil vise her på bloggen – de bliver registreret i den rækkefølge, jeg registrerer dem i arkiv.dk – med de nyeste forrest Billederne er opdelt i følgende grupper: personer, grupper / […]