Fejø Mølle, nu en turistattraktion

Fejø Mølle, hollændermøllen der lå på Brigetvej

hollændermøllen på Brigetvej, cirka 1900

Fejø Mølle eller rettere Østerby Mølle, som den oprindeligt hed, har en mangeårig historie. Østerby Mølle var oprindelig en stubmølle.

En stubmølle er en vindmølle af træ, der står på en fod, så hele møllen kan drejes efter vindretningen.

Fejø Mølle / Østerby Mølle lå oprindeligt på Brietvej (den nuværende Brigetvej) bag den gamle skole, Briethus, der den gang var ejet af kirkesanger og skoleholder Andreas Andersen, der også ejede den mark, hvor mølle lodden blev taget fra, matr. nr. 18B. Møllen lå ikke lige bag ved skolen, men et stykke ud af Brietvej.

Fejø Mølle, møllen er nedtaget på Brigevej og bliver genopført på Herredsvej

Hollændermøllen er ved at blive genopført på Herredsvej, 1905

Jeg ved ikke hvornår, møllen blev opført og hvem, der ejede den, men da stubmøllen brændte i 1835, var den ejet af Niels Frederik Jørgensen.

Den sidste ejer af stubmøllen på Brigetvej blev den unge møller Hans Frederik Christiansen, der flyttede fra Nykøbing F. til Fejø i 1854. Allerede året efter blev han gift med Jacobine NicolineMagdalene Linde, skomagerdatter fra Vesterby.

Da stubmøllen brændte den 30. maj 1859 klokken 2 om natten, ansøgte Hans Frederik Christiansen om tilladelse til at opføre en hollændermølle på brandtomten. Ansøgningen blev imødekommet, og tømrermester og møllebygger C. Rasmussen fra Stubbekøbing blev ansat til at opføre den nye mølle.

Fejø Mølle, da Møllelauget overtog møllen i 1999

Fejø Mølle, da Møllelauget overtog møllen i 1999

Branden var ifølge birkedommerens skrivelse til Stift Amtet forårsaget af uforsigtig tobaksrygning på møllen af en drukken møllersvend.

En hollændermølle er en vindmølle, hvor det alene er møllehatten med vingerne, der drejes efter vinden. Denne type møller kunne bygges både større og mere solide end stubmøllerne.

Allerede året efter, den 9. maj 1860, døde Hans Frederik Christiansen af brystsyge.

Fejø Mølle, stillads rundt om undermøllen er ved at blive restaureret, 2000

Fejø Mølle, stillads rundt om undermøllen er ved at blive restaureret, 2000

 

Den nye møller, Jørgen Jørgensen, der var født på Femø den 3. februar 1819 på Femø, døde allerede i 1862 efter en ulykke på den nye mølle – efter amputation af den venstre arm, der blev kvæstet på møllen.

Efter ulykken blev møllen overtaget af Jørgen Jørgensens 2 år ældre bror, Peder Fredrichen Jensen Jørgensen, der var født den 29. januar 1817 på Femø.

Fejø Mølle, så er såvel undermøllen som galleriet (omgangen) færdig, 2004

Fejø Mølle, så er såvel undermøllen som galleriet (omgangen) færdig, 2004

Mads Poulsen, gårdejer og mølle ejer, boede i Østerby og drev ved siden af landbruget møllen i årene fra cirka 1887 til 1893.

I 1893 overtog Mads Poulsens svigersøn Gerhard Christensen møllen, som han i 1905 flyttede til sin nuværende plads i Østerby på Herredsvej 278 A, fordi den så blev mere centralt placeret.

Fejø Mølle, møllens overkrop er overdækket og restaureringen er påbegyndt, 2007

Fejø Mølle, møllens overkrop er overdækket og restaureringen er påbegyndt, 2007

Gerhard Christensens søn Poul Otto Christensen overtog i 1931 møllen, som han drev indtil den blev lukket i 1960 érne – lukningen skete, fordi sådan en mølle ikke mere var rentabel.

I mange år stod møllen bare og forfaldt, og på et tidspunkt blev vingerne taget af, fordi de udgjorde en risiko, hvis de faldt ned.

I 1990´erne dannede nogle ildsjæle Fejø Møllelaug, og den 1. november 1998 købte de møllen af Poul Otto Christensens søn Karl Åge Christensen.

 

Fejø Mølle, så er møllehatten også på plads, 2010

Fejø Mølle, så er møllehatten også på plads, 2010

Møllelauget gik i gang med det meget ressourcekrævende arbejde at restaurere møllen. Takket være mange frivillige og utrættelige kræfter, dygtige håndværkere og fondspenge og gaver er møllen tilbageført til sit oprindelige udseende.

Fejø, Mølle så er vingerne på plads og møllen er igen intakt, 2012

Fejø, Mølle så er vingerne på plads og møllen er igen intakt, 2012

 

 

 

 

 

Som mit barnebarn på 7 sagde, da han så den: “farmor, er det den nye gamle mølle, der var ny i gamle dage. ”

 

 

Fejø Mølle, på indvielsesdagen den 3. august 2013

Fejø Mølle, på indvielsesdagen den 3. august 2013

I dag er Østerby Mølle, den nuværende Fejø Mølle en stor turistattraktion. Møllen fungerer og maler ved ved særlige arrangementer korn. Det er muligt at se Fejø Mølle indvendig, hvor der også er informationskontor, en lille butik og cafe.

Fejø Mølle, bootcamp til X-factor blev afholdt på møllen i 2015

Fejø Mølle, bootcamp til X-factor blev afholdt på møllen i 2015

 

 

Og mange husker måske, at den for nogle år siden husede en del af X-factor, da de afholdt bootecamp på Fejø.

 

Kilde: Niels Winther Christensens hjemmeside

se også følgende; http://www.fejoemoelle.dk

http://www.fejoe.dk

http://fejoe.info.dk/

se flere gamle billeder fra Fejø på http://www.finurligefarmor.dk/2018/08/04/arkiv-billeder/

og læs historierne på http://arkiv.dk

 

About Marianne Jensen

Jeg er født og opvokset på Fejø, en lille ø der ligger i Smålandshavet nord for Lolland.
At vokse op i så naturskønne og trygge omgivelser, har altid haft og har stadig stor betydning for mig..

Speak Your Mind

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.