Fejø Mølle, nu en turistattraktion

Østerby Mølle forfalder

Overskrifterne henviser til billederne, selve historien fortælles bare fortløbende

stubmøllen på Brigetvej

Fejø Mølle eller rettere Østerby Mølle, som den oprindeligt hed, har en mangeårig historie. Østerby Mølle var oprindelig en stubmølle.

En stubmølle er en vindmølle af træ, der står på en fod, så hele møllen kan drejes efter vindretningen.

Østerby Mølle lå oprindeligt på Brietvej (den nuværende Brigetvej) bag den gamle skole, Briethus. Den gang var Briethus ejet af kirkesanger og skoleholder Andreas Andersen, der også ejede den mark, hvor mølle lodden blev taget fra, matr. nr. 18B. Møllen lå ikke lige bag ved skolen, men et stykke ud af Brietvej.

Hollændermøllen flyttes til Herredsvej 1905

Jeg ved ikke hvornår, møllen blev opført og hvem, der ejede den, men da stubmøllen brændte i 1835, var den ejet af Niels Frederik Jørgensen.

Den sidste ejer af stubmøllen på Brigetvej blev den unge møller Hans Frederik Christiansen, flyttede fra Nykøbing F. til Fejø i 1854. Allerede året efter blev han gift med Jacobine NicolineMagdalene Linde, skomagerdatter fra Vesterby.

Da stubmøllen igen brændte den 30. maj 1859 klokken 2 om natten, ansøgte Hans Frederik Christiansen om tilladelse til at opføre en hollændermølle på brandtomten. Ansøgningen blev imødekommet, og tømrermester og møllebygger C. Rasmussen fra Stubbekøbing blev ansat til at opføre den nye mølle.

møllens udseende, da møllelauget overtof den i 1999

Branden var ifølge Birkedommerens skrivelse til Stift Amtet forårsaget af uforsigtig tobaksrygning på møllen af en drukken møllersvend.

En hollændermølle er en vindmølle, hvor det alene er møllehatten med vingerne, der drejes efter vinden. Denne type møller kunne bygges både større og mere solide end stubmøllerne.

Allerede året efter, den 9. maj 1860, døde Hans Frederik Christiansen af brystsyge.

 

Østerby Mølle ændres til Fejø Mølle

undermøllen er under restaurering

Den nye møller, Jørgen Jørgensen, der var født på Femø den 3. februar 1819 på, døde allerede i 1862 efter en ulykke på den nye mølle. Jørgen Jørgensen mistede den venstre arm, der blev kvæstet på møllen.

Efter ulykken blev møllen overtaget af Jørgen Jørgensens 2 år ældre bror, Peder Fredrichen Jensen Jørgensen, der var født den 29. januar 1817 på Femø.

galleriet og undermøllen færdigt 2004

Mads Poulsen, gårdejer og mølle ejer, boede i Østerby og drev møllen ved siden af landbruget i årene fra cirka 1887 til 1893.

I 1893 overtog Mads Poulsens svigersøn Gerhard Christensen møllen. I 1905 blev møllen flyttet til sin nuværende plads på Herredsvej 278 A, hvor den var mere centralt placeret.

restaurering af møllens overkrop påbegyndt 2007

Gerhard Christensens søn Poul Otto Christensen overtog i 1931 møllen, som han drev indtil den blev lukket i 1960 érne – lukningen skete, fordi sådan en mølle ikke mere var rentabel.

I mange år stod møllen bare og forfaldt, og på et tidspunkt blev vingerne taget af, fordi de udgjorde en risiko, hvis de faldt ned.

så er møllehatten på plads 2010

 

 

 

 

I 1990´erne dannede nogle ildsjæle Fejø Møllelaug, og den 1. november 1998 købte de møllen af Poul Otto Christensens søn Karl Åge Christensen.

Møllelauget gik i gang med det meget ressourcekrævende arbejde at restaurere møllen. Takket være mange frivillige og utrættelige kræfter, dygtige håndværkere og fondspenge og gaver er møllen tilbageført til sit oprindelige udseende.

 

Fejø Mølle – en turistattraktion

møllevingerne monteres 2012

 

møllevingerne monteres 2012Som mit barnebarn på 7 sagde, da han så møllen: “farmor, er det den nye gamle mølle, der var ny i gamle dage. ”

møllen indvies 3.8.2013

 

x-factor besøger Fejø Mølle

 

I dag er  Fejø Mølle en stor turistattraktion.                                    Det er muligt at se Fejø Mølle indvendig, hvor der også er informationskontor, en lille butik og cafe.

Og mange husker måske, at den for nogle år siden husede en del af X-factor, da de afholdt bootcamp på Fejø.

 

Kilde: Niels Winther Christensens hjemmeside

se også følgende; http://www.fejoemoelle.dk

http://www.fejoe.dk

http://fejoe.info.dk/

se flere gamle billeder fra Fejø på http://www.finurligefarmor.dk/2018/08/04/arkiv-billeder/

og læs historierne på http://arkiv.dk

 

About Marianne Jensen

Jeg er født og opvokset på Fejø, en lille ø der ligger i Smålandshavet nord for Lolland.
At vokse op i så naturskønne og trygge omgivelser, har altid haft og har stadig stor betydning for mig..

Speak Your Mind

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.